business template
Referenser


PM-E kunder och exempel på uppdrag

Ovako Bar i Smedjebacken

Konsultation hydraulik för ny stränggjutning


Ovako Bar i Boxholm

Seminarium i energieffektivisering av hydraulsystem


Sandvik Heating Technology i Hallstahammar

Uppmätning hydraulcylindrar


Sandvik Coromant i Gimo

Konsultation hydraulpressar
Kurs i hydraulik


Sandvik Materials Technology i Sandviken

Konstruktion för modernisering av befintlig hydraulutrustning med kostnadsberäkning


Erasteel i Söderfors

Förfrågningsunderlag av hydraulfunktioner till slagghanteringsutrustning


Applied Nano Surfaces i Uppsala

Systemkonstruktion hydraulik, mekanik och el


Svenska Kran i Forsmark

Felsökning och ombyggnad av hydraulik till stationär kran


Tikab Strukturmekanik i Solna

Konstruktion och förfrågningsunderlag av hydraulik för sluss samt gång- och cykelbro till nya slussen i Stockholm
Konstruktion och förfrågningsunderlag av hydraulik för sluss samt klaffbro i Södertälje till Sjöfartsverkets Mälaren-projekt


ÅF i Solna

Konstruktion av hydraulik till provutrustning för roterande tätningar