business template

Tjänster:

- Konstruktion / beräkningar / dokumentation
- Projektering / förfrågningar
- Projektledning
- Felsökning / mätningar / uppstartningar
- Utbildning
Image 01

Konsultation av hydraulik till nya Slussen i Stockholm.

Image 01 Image 01
Bryt- & låsblock T19-A / SAE3000 11/2.

Kan också leverera allt ifrån komponenter till nyckelfärdiga
hydraulikanläggningar via och genom Industrihydraulik AB


www.industrihydraulik.se

Har också ett samarbete med, WRT, Wikblom Hydraulik och Rörteknik AB
för installationer, ombyggnader och service på plats.


www.wikblom.com